Faydalı Bilgiler

Dış Ticaretin Avantajları

img
img
Dış Ticaretin Avantajları

img Dünya ticaretinde kabul görmüş para birimleriyle ticaret yapılması sayesinde oluşabilecek kur farklılıklarından yararlanılması şirketlerin kazançlarına önemli katkılar sağlayabilmektedir.

Dış ticaret şirketlerin risk yapılandırılmasını ve geniş bir alana yayılmasını sağlar. İç pazarda oluşabilecek olası bir piyasa daralmasına karşın yaşayabilecekleri riskleri azaltarak avantaj sağlayabilirler. Yurt dışındaki pazar çeşitliliği sayesinde kendilerini finansal krizlere karşın daha kolay koruyabilirler.

Rekabetin güçlenmesi sayesinde yeni pazarlar oluşması sağlanır. Yurt dışı pazarlara yönelen işletmeler çok daha fazla rekabetçi ortamlarda bulunduklarından kendilerini sürekli olarak yenilemek ve geliştirmek zorunda kalmaktadırlar. Bu da şirketlerin rekabet gücünü arttırarak kalite anlayışlarını en üst düzeyde tutmalarını sağlar. Ürün geliştirme anlayışları ve deneyimleri sayesinde iç piyasalarda da başarılı olmaya devam ederler.

Dış ticaret mali disiplin ve performansın arttırılmasına destek sağlar. Finansal performanslarını geliştirebilmek isteyen işletmeler ve markalar dış ticaret alanında daha fazla işlem yapabilmeyi hedeflemektedirler. Elde edilen düzenli gelirler sayesinde ARGE çalışmalarına daha fazla yatırım ayrılabilmektedirler. Ürün ve hizmetlerini yurt dışına pazarlayabilen marka ve şirketler elde ettikleri avantajları yurt içi piyasalarında da kullanabilirler.

İhracat kalemlerini güçlü tutan şirketler hedefledikleri gelişme seviyelerine uluslararası büyümenin pozitif etkisini de kullanarak daha kolay ulaşabilirler. Sınırlı iç piyasa koşullarının dışına çıkarak çeşitlendirilmiş yurt dışı pazarlarına yönelen şirketler daha fazla sürdürülebilir gelir kaynaklarına sahip olarak varlıklarını güçlendirebilirler.

Dış ticaret sayesinde üreticiler kapasite kullanım oranlarını ve üretim vardiyalarını arttırma yoluna gidebilirler. Bunun neticesinde birim maliyetler azalacağından ölçek ekonomisine ulaşılması da mümkün olabilmektedir.