İnsan Kaynakları

Etik Değerler

img
img
Etik Değerler

img Çalışanlarımızın ahlaki davranışları bizi yansıtır. Öğrenmeye açık, öneri verebilen ve gelişim fırsatlarını yakalayarak kendini gerçekleştirmek isteyen çalışanlarımızı desteklemek bizi biz yapan değerler arasındadır.

Tüm çalışanlarımızdan hem şirket içerisinde örnek çalışan olmaları hem de şirket dışında şirketimizin saygınlığını ve güven yapısını geliştirecek davranışlarda bulunmaları beklenir.

Tüm çalışanlarımız etik kurallarımıza gerekli hassasiyeti göstermekle ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

Çalışma Kültürümüz

Focus Group’ un gerçekleştirmiş olduğu tüm işlerin temelinde dürüstlük ilkesi yatmaktadır. Şirketimiz, yasal mevzuatların tüm gerekliliklerini yerine getirerek hareket etmeyi kendisine bir görev bilmiştir. Etik ve ahlaki değerler her zaman için şirketimizin en büyük önceliği olmuştur.

Gizlilik

Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iştirakte olduğumuz tüm iş ortaklarımız yasalarla belirlenmiş olan gizlilik kurallarına uymakla yükümlüdür. Şirketimiz, KVKK Kapsamına uygun olarak iş anlaşmaları yaptığımız müşterilerimizin ve çalışanlarımızın bilgilerinin, değerlerinin ve özel bilgilerinin korunmasına son derece hassasiyetle yaklaşmaktadır.

ÖZLÜK HAKLARI ve İŞ GÜVENLİĞİ

img Şirketimiz tüm çalışanlarının yasal haklarını zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirmekle yükümlüdür. Çalışanlarımıza kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri ortamı hazırlayarak kendilerini güven ortamında hissederek çalışmalarını bekleriz.

İş sağlığı ve güvenliği adına alınabilecek tüm önlemler alanında deneyimli İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimleri tarafından alınır.

Focus Group, tüm süreçleri şirket içinde yayınlamış olduğu prosedür, yönetmelik vb. kaynaklarla destekleyerek uygulamaların takipçisi olur.

Ayrımcılık

Şirketimiz, tüm çalışanlarımızın yaş, din, dil, sağlık durumu, cinsiyet, medeni durum gibi konularda ortaya çıkacak her türlü ayrımcılığı asla kabul etmez. İnsan Kaynakları Müdürlüğü bu konuyla ilgili farkındalığı oluşturarak eşitlikçi bir ortamda çalışma yapılması için gerekli aksiyonları alır.

Çevre

Focus Group kurulmuş olduğu yerde üstlenmiş olduğu işlerini gerçekleştirirken tüm kaynakların en iyi ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak israfın önüne geçmeye çalışır. Sahip olduğu Çevre Politikası’ na uygun olarak hareket eder. Tüm çalışmalarında çevreyi korumak için azami özeni gösterir ve iş ilişkisinde bulunduğu kurumlardan ve kuruluşlardan aynı özeni göstermelerini ister.

Etik Dışı Durumların Bildirilmesi

Focus Group, içinde bulunmuş olduğu ülkeye ait tüm yasal mevzuat ve kurallara uymayı taahhüt eder. İç ve dış müşterilerine ait bilgileri korumakla mükelleftir ve tüm taraflardan aynı özeni göstermelerini beklemektedir. Olası bir kural ve etik dışı durumlarda bu veri, bilgi yahut belgelerin aşağıda yer alan mail adresine ivedilikle gönderilmesini ister.