Hizmetlerimiz

İthalat

img
img
İthalat

img Tarih boyunca insanlar tükettikleri her türlü ürünü yetiştirmek ve üretebilmek için çalışmış ancak elde edemedikleri ihtiyaçlarını dışarıdan temin etme yoluna gitmiştir.

Ticaretin gelişmesine ışık tutan bu sirkülasyon sayesinde ülkeler mal ve hizmet farklılıklarıyla ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ekonomileri güçlü olan gelişmiş ülkeler bir bakıma zenginliklerini ticaretin bu hızlı döngüsüne borçlulardır.

İthalat ve ihracatın bir dengede bulunması ve birbirlerini karşılayabilir olmaları ülkelerin genelde tercih ettikleri bir durumdur.

İthalat, yurt dışında üretilmiş malların, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasıdır. İhracatın karşıtıdır ve onunla birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur. İthalat, özel ya da tüzel kişilerce, kamu iktisadi kuruluşları ya da devlet tarafından doğrudan yapılabilir.

Gümrük işlemlerindeki olası ve sık rastlanan hatalı uygulamalardan kaçınarak, doğru ve mevzuata uygun bir şekilde tüm süreçlerin takibi son derece önemlidir. Focus Grup yetişmiş kadrosu ile özellikle gerçekleştirdiği maden ithalatı konusunda uzmanlaşmış bulunmaktadır.