Faydalı Bilgiler

IMCO Dereceleri

IMCO Dereceleri

Sınıf 1:Patlayıcılar

Sınıf 1.1:
Kitle Halinde ve Birden Patlayanlar

imgKitlesel bir patlamaya neden olabilecek patlayıcıları içerir. Bir patlama anında neredeyse tüm yükleri etkiler.

Sınıf 1.2:
Parça Fırlatan Fakat Kitle Halinde Patlamayanlar

imgKitlesel bir patlamaya neden olabilecek patlayıcıları içerir. Bir patlama anında neredeyse tüm yükleri etkiler.

Sınıf 1.3:
Alevli Patlayanlar

imgKitlesel bir patlamaya neden olabilecek patlayıcıları içerir. Bir patlama anında neredeyse tüm yükleri etkiler.

Sınıf 1.4:
Düşük Zarar Veren Patlayıcılar

imgKitlesel bir patlamaya neden olabilecek patlayıcıları içerir. Bir patlama anında neredeyse tüm yükleri etkiler.

Sınıf 1.5:
Patlaması Zor Fakat Kitle Halinde Patlayabilenler

imgKitlesel bir patlamaya neden olabilecek patlayıcıları içerir. Bir patlama anında neredeyse tüm yükleri etkiler.

Sınıf 1.6:
Patlaması Zor ve Kitle Halinde Patlama Tehlikesi Olmayanlar

imgKitlesel bir patlamaya neden olabilecek patlayıcıları içerir. Bir patlama anında neredeyse tüm yükleri etkiler.

Sınıf 2 :Gazlar

Sınıf 2.1:
Yanıcı Gazlar

img454 kg olan ve at 20°C altında gaz halinde bulunan maddelerdir. Bu maddelerin basınçları 101.3 kPa dir ve bu basınç altında kaynama noktaları 20°C veya altıdır. 101.3 kPa basınçta ve hava karışımları %13 altında parlayıcıdırlar. Veya alt limit gözetilmeksizin en az % 12 hava karışımında ve 101.3 kPa basınçta yanıcıdırlar

Sınıf 2.2:
Yanıcı ve Zehirli Olmayan Gazlar

imgBu sınıfta basınçlı gazlar, sıvılaştırılmış gazlar, basınçlı karyojenik gazlar, bir çözelti halinde bulunan sıkıştırılmış gazlar ve okside edici gazlar bulunmaktadır. Yanıcı ve zehirli olmayan gazlar 20°C (68°F) sıcaklıkta 280 kPa (40.6 psia) basınç muhteviyatı olan 2.1 ve 2.3 sınıfına dahil olmayan gazlardır.

Sınıf 2.3:
Zehirli Gazlar

imgİnsan sağlığına zararlı olduğu bilinen ve taşıma sırasında sağlık tehlikesi yaratan Zehirli gazlar 20°C ve altı sıcaklıkta, 101.3 kPa basınçta bulunan (bu basınç altında kaynama noktaları 20°C veya altı olan) İnsan sağlığına zararları kesin olarak kanıtlanmış olmasa da, hayvanlar üzerinde yapılan testlerde LC50 değeri 5000 ml/m3 üzerinde olan maddelerdir.

Sınıf 3 :Yanıcı Sıvılar

Sınıf 3.1:
Yanıcı Sıvılar

imgYanıcı sıvılar parlama derecesi 60.5°C (141°F) den fazla olmayan, yada sıvı halde olup taşıma için ısıtılmış halde bulundurulan ve parlama derecesi 37.8°C (100°F) ve üzeri olan maddelerdir.

Sınıf 4 :Yanıcı Katılar

Sınıf 4.1:
Yanıcı Katılar

imgOlduğu haliyle yanıcı olan katılar. Bu maddeler sürtünme yoluyla ateş alabilirler ve yanma hızları saniyede 2.2 mm den daha fazladır. Tutuşabilen ve tamamı 10 dakika veya altı bir zamanda tepkimeye giren metal tozları da bu sınıfa dahildir.

Sınıf 4.2:
Kendiliğinden Yanabilen Katılar

imgKendiliğinden alev alan maddeler piroforik meddelerdir. Bunlar, hava ile temasın beşinci dakikasında ateş alan yada hava ile temas ettiklerinde ek bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan ısınan maddelerdir.

Sınıf 4.3:
Suyla Temas Ettiğinde Tehlike Arz Edenler

imgBu maddeler suyla temas halinde yanıcı yada zehirli maddeler çıkaran maddelerdir. Tehlike ölçüsü 1 kg madde için saatte 1 Litreden fazla gaz çıkarmaktır.

Sınıf 5 : Oksitleyici Maddeler ve Organik Peroksitler

Sınıf 5.1:
Oksitleyici Ajanlar

imgBu tür maddele oksijen salgılayarak diğer maddelerin yanmasını sağlayan veya çabuklaştıran maddelerdir.

Sınıf 5.2:
Organik Peroksitler

imgOrganik peroksitler (Sınıf 5.2) O-O halinde oksijen bulunduran maddelerdir. Bunlar hidrojen peroksidin bir türevi olarak düşünülebilirler, sudaki bir yada daha fazla hidrojen atomunun organik radikallerle yer degiştirmesi yoluyla üretilirler.

Sınıf 6:Toksik ve Mikrop Bulaştırıcı Maddeler

Sınıf 6.1:
Toksik (Zehirli) Maddeler

imgTaşıma sırasında insanlara zarar verebilecek maddeler toksik maddeler olarak sınıflandırılırlar. Ayrıca hayvanlar üzerinde yapılan teslerde de zehirli olduğu belirlenen maddeler insanlar için de tehlikeli sayılıp bu kategoriye dahil edilmektedir.

Sınıf 6.2:
Mikrop Bulaştırıcı Maddeler

imgBulaşıcı hastalık muhteviyatlı maddeler bir patojen taşıdığı bilinen yada şüphelenilen maddelerdir.Patojenler hayvan yada insanlarda hastalığa yol açan mikro organizmalar (bakteri, virüsler, mantarlar vs.) yada diğer etkenlerdir.

Sınıf 7: Radyoaktif Maddeler

Sınıf 7.1:
Radyoaktif

imgSarı RADYOAKTİF III (LSA-III) etiketini taşıyan maddelerdir. Bazı radyoaktif maddelerde bu etiket kullanılmasa da radyoaktiviteyi gösterir afiş bulundurmaları gerekir.

Sınıf 8: Aşındırıcı (Korozif) Maddeler

Sınıf 8.1:
Korozif

imgBelirli bir süre temas halinde insan derisi üzerinde aşındırıcı, kalınlık azaltıcı etkisi olan maddelerdir. Çelik ve alüminyum üzeride aşındırıcı etkisi olan maddeler de bu sınıfa girerler.

Sınıf 9: Diğer Tehlikeli Maddeler

Sınıf 9.1:
Diğer Tehlikeli Maddeler

imgAnestezik yada diğer tür zararlı maddeler. Bunlar uçuş ekibi yada gemi personelinde görevlerini yerine getirmelerini engelleyecek derecede rahatsızlık yaratabilecek maddeler.